Kontakt: +48 58 746 30 40    Kontakt

Usługi Księgowe:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych

- raporty i analizy zarządcze

- przygotowywanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych (VAT, CIT, PCC, IFT)

- pomoc w ustalaniu szacunków księgowych - wyceny na potrzeby sprawozdawczości finansowej [z zastosowaniem systemu eksperckiego 24iValue]: instrumenty finansowe, wartośc godziwa aktywów i zobowiązań finansowych i niefinansowych, testy na trwałą utratę wartości, odpisy na zapasy, odpisy na należności itp.

- pomoc w przygotowaniu i wsparcie w badaniu przeprowadzonym przez innych biegłych rewidentówO nas

FY AUDIT założyliśmy z myślą o klientach, którzy oczekują wysokiej jakości świadczonych usług oraz indywidualnego podejścia do ich biznesu. Świadczone przez nas usługi przynoszą wartość dodaną (m.in. w postaci oszczędności podatków lub zwrotów poniesionych już wcześniej kosztów-podatków).

Kontakt

FY AUDIT Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 9/10a 
81-361 Gdynia

 Tel. +48 58 746 30 40
 Fax +48 58 746 30 49
 Email kontakt@fyaudit.pl

Dane rejestrowe firmy

KRS 0000374268, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 5862262999

REGON 221152753

Dodatkowe informacje

FY AUDIT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3726. Świadczymy także usługi doradztwa podatkowego.

Posiadamy umowę ubezpieczenia OC obejmującą czynności rewizji finansowej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.