Kontakt: +48 58 746 30 40    Kontakt

Sławomir EKMAN
Dyrektor

Biegły Rewident – KIBR (nr 90087)
Biegły Rewident – ACCA (nr 0742180)
Tel. +48 58 746 30 41

W audycie oraz doradztwie podatkowym, księgowym i gospodarczym pracuję od 2000 roku. Swoje doświadczenie zdobywałem m.in. przez pracę w międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki. Od 2004 roku jestem członkiem ACCA – międzynarodowej organizacji skupiającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, a od 2005 jestem biegłym rewidentem (KIBR).

Organizowałem i prowadziłem seminaria oraz szkolenia adresowane do księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych, w tym m.in. szkolenia z zakresu podatków, rezerw, środków trwałych, błędów w sprawozdawczości finansowej oraz MSSF. Jestem autorem kilku cykli szkoleń „Bilansowe zamknięcie roku” na temat księgowych i podatkowych aspektów związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych oraz często spotykanych błędów i sposobów ich szybkiej naprawy.

Nadzoruję projekty dotyczące badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przygotowanych zgodnie z polskimi, brytyjskimi i międzynarodowymi standardami raportowania i rachunkowości.

Aktywnie współpracuję z doradcami podatkowymi, wspomagając firmy z różnych branż w procesach optymalizacji podatkowych. Ponadto, specjalizuję się w odzyskiwaniu podatku PCC i podatku od nieruchomości i bardzo aktywnie współpracuję z firmami z branży real estate.

Jestem pomysłodawcą i merytorycznym twórcą Systemu eskperckiego 24iValue [wyceny - nie tylko księgowe].

Ponadto, jestem współtwórcą e-szkoleń dla księgowych i innych osób pracujących w księgowości i finansach, w tym m.in. Podatkowe i Bilansowe Zamknięcie roku 2014.
 

Iwona Ekman

Prokurent

Tel. +48 58 746 30 40

Wspomagam proces badania sprawozdań finansowych. Ponadto, odpowiadam za dział księgowy naszej firmy oraz rozliczenia ubezpieczeń społecznych i inne sprawy pracownicze | kadrowo-płacowe.

Uczestniczę także w projektach związanych z odzyskiwaniem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), zwłaszcza w zakresie PCC od transakcji nabycia gruntu.

Wspomagam funkcjonowanie systemu 24iValue od strony administracyjnej.

Interesuję się zagadnieniami z zakresu księgowości i prawa pracy. 


 


Edyta Bielawa

Dyrektor

Tel. +48 58 746 30 43

Uczestniczę w badaniach jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości od 2011 roku. Zajmuję się zagadnieniami z zakresu tworzenia polityki rachunkowości oraz dokumentacji cen transferowych.

Uczestniczę także w projektach związanych z odzyskiwaniem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków lokalnych (podatku od nieruchomości); biorę czynny udział w procesach optymalizacji podatkowych .

Wspomagam rozwój i wdrożenie systemu 24iValue.

Interesuję się zagadnieniami z zakresu księgowego ujęcia pochodnych instrumentów finansowych. W roku 2011 otrzymałam Nagrodę Specjalną Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za pracę magisterską pt. „Ocena kontraktów forward oraz opcji walutowych jako instrumentów zabezpieczających przez ryzykiem kursowym”. 


Aleksandra Pankowiak
Asystent

Tel. +48 58 746 30 40

Uczestniczę w badaniach sprawozdań finansowych od 2012 roku odkąd rozpoczęłam współpracę z FY AUDIT.

Ponadto, wspomagam postępowania dotyczące odzyskania podatku PCC i podatku od nieruchomości.

Jestem współodpowiedzialna za rozwój i utrzymanie niektórych obszarów systemu 24iValue


Ponadto nasz zespół tworzą także:

Alina Hinz

Anna Pozorska

Agnieszka Piwowarczyk

 

Jako Aplikanci biegłego rewidenta uczestniczą w badaniach sprawozdań finansowych klientów naszej firmy.

 

O nas

FY AUDIT założyliśmy z myślą o klientach, którzy oczekują wysokiej jakości świadczonych usług oraz indywidualnego podejścia do ich biznesu. Świadczone przez nas usługi przynoszą wartość dodaną (m.in. w postaci oszczędności podatków lub zwrotów poniesionych już wcześniej kosztów-podatków).

Kontakt

FY AUDIT Sp. z o.o.
ul. Mściwoja 9/10a 
81-361 Gdynia

 Tel. +48 58 746 30 40
 Fax +48 58 746 30 49
 Email kontakt@fyaudit.pl

Dane rejestrowe firmy

KRS 0000374268, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 5862262999

REGON 221152753

Dodatkowe informacje

FY AUDIT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3726. Świadczymy także usługi doradztwa podatkowego.

Posiadamy umowę ubezpieczenia OC obejmującą czynności rewizji finansowej, usługi doradztwa podatkowego oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.